www.chudasihousewife.net
2a00:1450:4001:81f::2013 

Submitted URL: http://chudasihousewife.net
Effective URL: http://www.chudasihousewife.net/
Submission: On October 22 via api from DE

Screenshot during scan

Screenshot now Submitted URL

Screenshot now Effective URL