www.decathlon.cz
148.253.228.62 

Submitted URL: https://u9051440.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=sT3v5yHcNYXpsR0xoJ-2FVeAfqcjyQUwsciRc37tg-2FOEU-3D_NNH6qAvw-2FTVRiScaDjiq1ePfhFgZgmoySz2nCv-2Box2RddAqIN18rShNWLDnz-2BS7VbYskeDEf-2BmZVAzdJ2RDlItSlupj-2BIuJgBXpG7E1LiordvColIIdupIUQc38WhCSSKzjrOjFwviKPpfLilBo03fw8NT-2FEGpFC-2BmtYXG-2FchNOBWp6KckPGOrVjDijXApr6qj2JOKS8QXeebVVEAnkTmIuF8s4Jds2AIDMiVU4DFVy24A40ZTS-2FxavQA6CIW3H0b2UXgzNxd0a-2BWcDfHhwtbjAM3Sk8yXVjVuO0oDaovITvjMROf0-2F-2FhMVMZPHBrDtwL4lfJD23kgWYb-2FgE5z1Iua8HOU4a-2Fw1K8rQ5O-2BEud58IW0DkB1nsRxcB3IGuYR3U
Effective URL: https://www.decathlon.cz/
Submission: On June 16 via api from BE

Form analysis 4 forms found in the DOM

/cz/search-https

<form action="/cz/search-https" class="search-form vocal-search-enabled">
 <div class="input-wrap">
  <div class="input_search">
   <input id="search-input" type="text" aria-required="true" name="searchedText" class="searchfield autocomplete search-input" placeholder="Hledat v&#xFD;robek nebo sport" autocomplete="off" value>
   <input type="hidden" name="isVocal" value="false">
   <div class="vocal-search">
    <div class="vocal-search--wave"></div>
    <div class="vocal-search--sonar"></div>
    <div class="vocal-search--icon">
     <svg viewBox="0 0 12 18" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
      <g stroke="none" class="vocal-search--icon-image" stroke-width="1" fill="#6A6B6D" fill-rule="evenodd">
       <g transform="translate(-639.000000, -16.000000)">
        <g transform="translate(639.000000, 16.000000)">
         <path
          d="M5.82352941,0 L5.82352941,0 C7.43165265,0 8.73529412,1.27245387 8.73529412,2.84210526 L8.73529412,9.47368421 C8.73529412,11.0433356 7.43165265,12.3157895 5.82352941,12.3157895 L5.82352941,12.3157895 C4.21540617,12.3157895 2.91176471,11.0433356 2.91176471,9.47368421 L2.91176471,2.84210526 C2.91176471,1.27245387 4.21540617,0 5.82352941,0 Z M10.9191176,6.15789474 C10.5170868,6.15789474 10.1911765,6.4760082 10.1911765,6.86842105 L10.1911765,9.47368421 C10.1911765,11.8281613 8.23571427,13.7368421 5.82352941,13.7368421 C3.41134455,13.7368421 1.45588235,11.8281613 1.45588235,9.47368421 L1.45588235,6.86842105 C1.45588235,6.4760082 1.12997199,6.15789474 0.727941176,6.15789474 C0.325910366,6.15789474 0,6.4760082 0,6.86842105 L0,9.47368421 C0.00143777542,12.3371958 2.1849019,14.7525877 5.09558824,15.1105263 L5.09558824,16.5789474 L3.15441176,16.5789474 C2.75238095,16.5789474 2.42647059,16.8970608 2.42647059,17.2894737 C2.42647059,17.6818865 2.75238095,18 3.15441176,18 L8.49264706,18 C8.89467787,18 9.22058824,17.6818865 9.22058824,17.2894737 C9.22058824,16.8970608 8.89467787,16.5789474 8.49264706,16.5789474 L6.55147059,16.5789474 L6.55147059,15.1105263 C9.46215692,14.7525877 11.645621,12.3371958 11.6470588,9.47368421 L11.6470588,6.86842105 C11.6470588,6.4760082 11.3211485,6.15789474 10.9191176,6.15789474 L10.9191176,6.15789474 Z"
          id="Dictation" />
        </g>
       </g>
      </g>
     </svg>
    </div>
   </div>
   <div class="autocompletion">
    <div class="autocompletion-body">
     <div class="categories-autocompletion">
     </div>
     <div class="products-autocompletion">
      <div class="autocompletion-title">Nehled&#xE1;te tohle?</div>
      <div class="products-autocompletion-list"></div>
     </div>
    </div>
    <div class="autocompletion-footer">
     <div class="autocompletion-seemore-link">Zobrazit v&#x161;echny produkty</div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="button-wrap">
   <div class="search-button"></div>
  </div>
  <div class="layerboard searchlayer">
   <div class="container-caret">
    <div class="caret"></div>
   </div>
   <div class="contentlayer"> Pro vyhled&#xE1;v&#xE1;n&#xED;, pros&#xED;m vypl&#x148;te toto pole. </div>
  </div>
 </div>
</form>

/cz/search-https

<form action="/cz/search-https" class="search-form vocal-search-enabled">
 <div class="input-wrap">
  <div class="input_search">
   <input id="search-input" type="text" aria-required="true" name="searchedText" class="searchfield autocomplete search-input" placeholder="Hledat v&#xFD;robek nebo sport" autocomplete="off" value>
   <input type="hidden" name="isVocal" value="false">
   <div class="vocal-search">
    <div class="vocal-search--wave"></div>
    <div class="vocal-search--sonar"></div>
    <div class="vocal-search--icon">
     <svg viewBox="0 0 12 18" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
      <g stroke="none" class="vocal-search--icon-image" stroke-width="1" fill="#6A6B6D" fill-rule="evenodd">
       <g transform="translate(-639.000000, -16.000000)">
        <g transform="translate(639.000000, 16.000000)">
         <path
          d="M5.82352941,0 L5.82352941,0 C7.43165265,0 8.73529412,1.27245387 8.73529412,2.84210526 L8.73529412,9.47368421 C8.73529412,11.0433356 7.43165265,12.3157895 5.82352941,12.3157895 L5.82352941,12.3157895 C4.21540617,12.3157895 2.91176471,11.0433356 2.91176471,9.47368421 L2.91176471,2.84210526 C2.91176471,1.27245387 4.21540617,0 5.82352941,0 Z M10.9191176,6.15789474 C10.5170868,6.15789474 10.1911765,6.4760082 10.1911765,6.86842105 L10.1911765,9.47368421 C10.1911765,11.8281613 8.23571427,13.7368421 5.82352941,13.7368421 C3.41134455,13.7368421 1.45588235,11.8281613 1.45588235,9.47368421 L1.45588235,6.86842105 C1.45588235,6.4760082 1.12997199,6.15789474 0.727941176,6.15789474 C0.325910366,6.15789474 0,6.4760082 0,6.86842105 L0,9.47368421 C0.00143777542,12.3371958 2.1849019,14.7525877 5.09558824,15.1105263 L5.09558824,16.5789474 L3.15441176,16.5789474 C2.75238095,16.5789474 2.42647059,16.8970608 2.42647059,17.2894737 C2.42647059,17.6818865 2.75238095,18 3.15441176,18 L8.49264706,18 C8.89467787,18 9.22058824,17.6818865 9.22058824,17.2894737 C9.22058824,16.8970608 8.89467787,16.5789474 8.49264706,16.5789474 L6.55147059,16.5789474 L6.55147059,15.1105263 C9.46215692,14.7525877 11.645621,12.3371958 11.6470588,9.47368421 L11.6470588,6.86842105 C11.6470588,6.4760082 11.3211485,6.15789474 10.9191176,6.15789474 L10.9191176,6.15789474 Z"
          id="Dictation" />
        </g>
       </g>
      </g>
     </svg>
    </div>
   </div>
   <div class="autocompletion">
    <div class="autocompletion-body">
     <div class="categories-autocompletion">
     </div>
     <div class="products-autocompletion">
      <div class="autocompletion-title">Nehled&#xE1;te tohle?</div>
      <div class="products-autocompletion-list"></div>
     </div>
    </div>
    <div class="autocompletion-footer">
     <div class="autocompletion-seemore-link">Zobrazit v&#x161;echny produkty</div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="button-wrap">
   <div class="search-button"></div>
  </div>
  <div class="layerboard searchlayer">
   <div class="container-caret">
    <div class="caret"></div>
   </div>
   <div class="contentlayer"> Pro vyhled&#xE1;v&#xE1;n&#xED;, pros&#xED;m vypl&#x148;te toto pole. </div>
  </div>
 </div>
</form>

<form id="sportsSearchBarForm" action>
 <div class="sports-search-bar-wrapper">
  <div class="sports-search-bar">
   <input id="sports-search-bar" class="sports-search-bar-input" type="text" autocomplete="off" placeholder="N&#xE1;zev sportu" data-role="none">
   <span class="sports-search-button"></span>
  </div>
 </div>
</form>

POST /cz/loginPage

<form action="/cz/loginPage" method="post">
 <input name="fid" type="hidden" value="6aru8ox24gce1hbp8mxovlqyyu0sv">
 <input name="sid" type="hidden" value="e039b9f14c20f43a1a08d8e9346b3cc7">
 <input name="delid" type="hidden" value>
 <input name="subid" type="hidden" value>
 <input name="td" type="hidden" value>
 <input name="formtype" type="hidden" value="addcontact">
 <script type="text/javascript">
  var fieldMaps = {};
 </script>
 <input name="16249[273249]" type="hidden" value="true">
 <div class="ul">
  <div class="li title-txt" style="padding-right: 15px;"> V&#x11B;rnostn&#xED; program<strong>DECATHLON
    <!-- FOR OFFERS & UPDATES --></strong>
  </div>
  <div class="block-section" style="padding-left: 15px;">
   <!--<div class="li subscribe-input"><input class="text field fb-email email-id" name="16246" placeholder="EMAIL" size="35" type="text" value="" /></div>-->
   <div class="li subscribe-btn"><button class="cta small right yellow" type="submit" href="/cz/loginPage">Vstoupit do programu</button></div>
  </div>
 </div>
</form>

Text Content

DECATHLON ►►► Sportovní vybavení, oblečení a boty
DOPRAVA NAD 2000 Kč ZDARMA*         				           DORUČENÍ NA PRODEJNU ZDARMA*         				            VRÁCENÍ PRODUKTU ZDARMA                     
MobiHeaderMenuTitle
MobiNavigationClose
Decathlon logo
Nehledáte tohle?
Zobrazit všechny produkty
Pro vyhledávání, prosím vyplňte toto pole.
Moje oblíbené
Můj účet
Moje prodejna
Máte dotaz?
0
Můj košík
Můj košík
Nehledáte tohle?
Zobrazit všechny produkty
Pro vyhledávání, prosím vyplňte toto pole.
Všechny sporty
Ženy
Muži
Děti
Doplňky a výživa
Nový leták
Servis a služby
Doprodej
A
AKTIVNÍ CHŮZE
ALPINISMUS, HOROLEZECTVÍ
AMERICKÝ FOTBAL
AQUA FITNESS
B
BADMINTON
BALET
BASEBALL
BASKETBAL
BEACH VOLEJBAL
BĚH
BĚH NA LYŽÍCH
BILLIARD A KULEČNÍK
BOX
BRAZILSKÉ JIUJITSU
C
CANYONING
CVIČENÍ PRO DĚTI
CVIČENÍ, PILATES
CYKLISTIKA
F
FERRATA
FITNESS
FLORBAL
FOTBAL
FREERIDOVÉ LYŽOVÁNÍ
FUTSAL
G
GOLF
GYMNASTIKA
H
HÁZENÁ
HOKEJ
HRA S PUKY A FINSKÁ KOLÍKOVÁ HRA
J
JACHTING
JEZDECTVÍ
JÓGA
JUDO, AIKIDO
K
KAJAK
KARATE
KEMPOVÁNÍ
KOLEČKOVÉ BRUSLE
KOLOBĚŽKY
L
LEDNÍ BRUSLENÍ, KRASOBRUSLENÍ
LÉTAJÍCÍ DRACI, KITESURFING, LANDKITING
LÉTAJÍCÍ TALÍŘE, BUMERANGY
LEZENÍ
LUKOSTŘELBA
LYŽOVÁNÍ SJEZDOVÉ A ALLMOUNTAIN
M
MALÝ FOTBAL
MODERNÍ TANEC
MYSLIVOST, LOVECTVÍ
N
NORDIC WALKING
P
PADDLEBOARD
PÉTANQUE
PLAVÁNÍ
POTÁPĚNÍ A ŠNORCHLOVÁNÍ
POZEMNÍ HOKEJ
R
RAGBY
RYBOLOV
S
ŠIPKY
SKATEBOARDY, LONGBOARDY, WAVEBOARDY
SKIALPINISMUS
SLACKLINE
SNOWBOARDING
SPORTOVNÍ STŘELBA
SQUASH
STOLNÍ TENIS
SURFOVÁNÍ, BODYBOARD, SKIMBOARD
T
TAEKWONDO
TENIS
TRIATLON
TURISTIKA
V
VODNÍ PÓLO A TÝMOVÉ SPORTY
VOLEJBAL
W
WAKEBOARDING, VODNÍ LYŽOVÁNÍ
WINDSURFING
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
DOPORUČENÉ SPORTY
Fitness, Cvičení, Pilates
Kempování
Cyklistika
Potápění, šnorchlování
Brusle, koloběžky, skateboardy
Turistika
Všechny sporty
Dámské oblečení
Dámské boty
Doplňky
Pánské oblečení
Pánské boty
Doplňky
Dětské oblečení
Dětské boty
Doplňky
Batohy, tašky, zavazadla
Výživa a hydratace
Elektronika
Péče o tělo
První pomoc
Brýle, dalekohledy
Poháry a medaile
Informace
Zavřít
Omlouváme se, došlo k chybě
Zavřít
Souhlasím
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google, Facebook a RTB House. Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, můžete jejich ukládání odmítnout postupem popsaným v dokumentu Soubory cookies na stránce Decathlon.cz.
Více informací
DOPRAVA ZDARMA OD 2000,-*
VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZDARMA
KLIKNI & VYZVEDNI ZDARMA 
NAŠE PRODEJNY
Cyklistika
Horská kola
Dětská kola
Silniční kola
Treková kola
Kemping
Stany
Přístřešky
Nábytek
Matrace a spací pytle
Rybolov
Boilies na rybolov
Rybářské pruty
Bivaky a přístřešky
Oblečení a obuv
Dětský tábor
Ešusy, baterky...
Spacáky a karimatky
Boty a sandály
Dětské batohy
Vodáctví
Paddleboardy
Kajaky
Vodácké vaky
Vesty a oblečení
Koloběžky, skaty, brusle
Koloběžky
Kolečkové brusle
Skateboardy
Přilby a chrániče
Potápění a surfování
Masky easybreath
Boty do vody
Bodyboardy
UV trička
Letní dovolená
Dámské plavky
Pánské plavky
Dětské plavky
Ručníky a osušky
Věrnostní programDECATHLON
Vstoupit do programu
DECATHLON 
O nás 
Najdi prodejnu 
Kariéra 
Kontakty 
Kontakt pro média 
ONLINE NÁKUP 
Nejčastější dotazy 
Doprava a doručení 
Výměna a vrácení 
Bezpečná platba 
Velikosti - průvodce 
SLUŽBY 
Servis a služby 
Dárková karta 
Věrnostní program
INFORMACE 
Produkty stažené z prodeje
Obchodní podmínky
Reklamační řád
Zpracování osobních údajů
Cookies 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ