www.bg3.co Open in urlscan Pro
84.17.37.44  Public Scan

URL: https://www.bg3.co/a/ju-min-sha-tan-che-du-lu-kang-yi-dan-bing-kang-ci-zhen-fei-dan-yan-xun-jing-zhun-ming-zhong-ba...
Submission: On June 24 via manual from US — Scanned from IS

DOM tree The "DOM" is the Document Object Model